Milestones

2553    MAHAMEK35 ได้ก่อตั้งขึ้น โดยรับเหมางานวิศวกรรมครบวงจร

2556    ได้แปรสภาพจาก หจก. เป็น บจก.มหาเมฆ35

2557    บริษัทได้ขยายสำนักงาน และให้บริการสู่จังหวัดชลบุรี

2560    บริษัทมหาเมฆ35 ได้ขยายการบริการสู่ลูกค้าจังหวัดขอนเเก่น

2561    บริษัทมหาเมฆ35 ได้ขยายสโตร์ และเวิคร์ชอปไปยังอำเภอพนัสนิคม ชลบุรี เพิ่มเป็นแห่งที่ 2Contact Us

Mahamek35
72 Soi Kamnunman 5 Bangbon
Bangkok 10150 Thailand


Email

SUTIN.CH@MAHAMEK35.COM MATTHANEEYA.K@MAHAMEK35.COM PHONLAKRIT.CH@MAHAMEK35.COM CHANABOON2002@YAHOO.COM SAO_TOP@HOTMAIL.COM

Tel : 02-897-6760

Fax : 02-897-6760

Mobile : 086-3266416 , 083-2628182
081-9181875


Follow Us

fb line

twitter